SLÍBILA JSEM POVÍDÁNÍ O LETOŠNÍM PRVNÍM TÝDNU S BENTEM BRANDERUPEM.

KDYŽ JSEM ZAČALA S PŘÍPRAVOU, PROCHÁZELA ÚNOROVÉ LEKCE A POTÉ ZAČALA PSÁT, DOŠLO MI, ŽE SE NEMOHU OBEJÍT BEZ ROZVEDENÍ NĚKTERÝCH ASPEKTŮ MÉHO ŽIVOTA S KOŇMI, K NĚMUŽ SAMOZŘEJMĚ TÉŽ PATŘÍ JIŽ NĚKOLIK LET TRVAJÍCÍ ZMÍNĚNÉ  SETKÁVÁNÍ.

NECHCI VÁM PŘEDKLÁDAT CITACE BENTOVÝCH KOMENTÁŘŮ. NECHCI OPAKOVAT JEHO SLOVA. CHTĚLA BYCH SE POKUSIT O PŘEDLOŽENÍ SVĚDECTVÍ O MÉ CESTĚ, KTEROU ZÁSADNĚ OVLIVNILO I SETKÁNÍ S ACADEMIC ART OF RIDING BY BENT BRANDERUP. 

SRDEČNĚ ZVU K DALŠÍMU DÍLU VYPRÁVĚNÍ. JAK JSEM MINULE ZMÍNILA,  BUDE DELŠÍ NEŽ JSEM PŮVODNĚ PŘEDPOKLÁDALA. DOSPĚLA JSEM DO BODU, ŽE BYCH CHTĚLA ŘÍCI NĚCO K TOMU, KAM KRÁČÍM V TÉTO ´INSTATNÍ DOBĚ´ REPREZENTOVANÉ KURZY VŠEHO DRUHU, PŘEHRŠLÍ KRÁSNÝCH FOTEK S EMOTIVNÍMI CITÁTY A DUCHAPLNÝMI POPISY, KTERÉ ČASTO VEDOU K ZJEDNODUŠENÝM NÁVODŮM A TIPŮM  NA RYCHLÉ ŘEŠENÍ.

 

KAPITOLA II.

KOMUNIKACE

MINULE JSEM ZMÍNILA, ŽE TAK JAKO POZNÁNÍ JE ESENCÍ NAŠEHO ŽIVOTA TADY, TAK UVOLNĚNÍ (TĚLA A MYSLI) JE ZÁKLADNÍ ESENCÍ SMYSLUPLNÉHO KONÁNÍ NA CESTĚ ZA ROVNOVÁHOU JEZDECKÉHO KONĚ…VEDLA JSEM ÚVAHY O DŮLEŽITOSTI KONCEPTU PRO JASNÝ ´SMĚR´, O OTÁZKÁCH PROČ, JAK A KDY , TAKÉ O REPSEKTU A SPOLEČNÉM JAZYCE. PŘEMÝŠLELA JSEM O ZÁKLADU ZÁKLADU.

SAMOSTATOU KAPITOLOU V ZÁKLADU ZÁKLADU JE KOMUNIKACE A KOMUNIKACE BUDE DNES TÉMATEM MÉHO VNITŘNÍHO DIALOGU :)

LIDÉ ČASTO CHÁPOU KOMUNIKACI JAKO VÝMĚNU INFORMACÍ.

JSEM PŘESVĚDČENA, ŽE KOMUNIKACE JE PRIMÁRNĚ VÝMĚNOU EMOCÍ A AŽ SEKUNDÁRNĚ PROBÍHÁ PŘENOS INFORMACÍ.

KDE BERU ODVAHU PRO TOTO TVRZENÍ?

UŽ JSEM ZDE JEDNOU ZMÍNILA, ŽE VZHLEDEM KE SVÉMU VĚKU MOHU SE PODĚLIT O SVĚDECTVÍ O MÉ CESTĚ 😊

MÁ ZKUŠENOST MĚ DOVEDLA K ZÁVĚRU, ŽE KOMUNIKACE JE O EMOCÍCH A POCITECH.

JAK SE CÍTÍME, KDYŽ MLUVÍME SE ZAJÍMAVÝM, MILÝM ČLOVĚKEM, KTERÝ JE NAVÍC PŘÁTELSKÝ A OTEVŘENÝ?

JAK SE CÍTÍME, POKUD MÁME TU ´ČEST´ S NĚKÝM, KDO NÁS NEPUSTÍ KE SLOVU TOKEM SVÝCH SLOV BEZ MINIMÁLNÍHO ZÁJMU O NAŠÍ REAKCI?

CO JE DIALOGEM A CO JIŽ DIALOGEM NENÍ?

JAK BYCHOM SE CÍTILI, POKUD BY NÁM NĚKDO DÁVAL NA JEVO NERESPEKT, BYL HLUČNÝ, ´VSTUPOVAL DO NAŠEHO PROSTORU´ TLAKEM SVÝCH ARGUMENTŮ BEZ MOŽNOSTI PRO NAŠI PROTIREAKCI…?

JAKÉ EMOCE TAKOVÁ SETKÁNÍ DOPROVÁZEJÍ?

JAKOU HODNOTU MÁ PRO NÁS INFORMACE SDĚLENÁ BĚHEM PŘÍJEMNÉHO DIALOGU NEBO NERESPEKTUJÍCÍHO MONOLOGU?

BĚHEM KOMUNIKACE PRIMÁRNĚ CÍTÍME EMOCE A S NIMI PŘICHÁZÍ NĚJAKÁ SDĚLENÍ. HODNOTA SDĚLENÍ JE PRO NÁS ZÁSADNĚ OVLIVNĚNA EMOCÍ, KTEROU PŘI SETKÁNÍ POCÍTÍME.

EMOCE JSOU LIDEM VLASTNÍ. TROUFÁM SI ŘÍCI, ŽE EMOCE NÁS ČINÍ LIDMI (MIMO JINÉ 😊)

A JAK JE TO S KOŇMI?

TO, ŽE KONĚ PROŽÍVAJÍ EMOCE JE ZNÁMO ZE ZÁVĚRŮ SNADNO DOHLEDATELNÝCH STUDIÍ. PRO NÁS, KDO KONĚ PŘIVEDLI DO SVÝCH RODIN A DENODENNĚ SE SNAŽÍ VYTVÁŘET VHODNÉ PODMÍNKY PRO JEJICH SPOKOJENÝ ŽIVOT S NÁMI (A NAOPAK), NENÍ TATO INFORMACE NIC NOVÉHO POD SLUNCEM 😊.

I KDYŽ EMOCE KONÍ ´KLASIFIKUJEME´ NA ZÁKLADĚ SUBJEKTIVNÍHO PROŽITKU LIDSKÝCH EMOCÍ A POPISUJEME JE LIDSKOU ŘEČÍ, NEMĚNÍ TO NIC NA FAKTU, ŽE KONĚ EMOCE MAJÍ.

SNAD JEDNOU BUDEME SCHOPNI MNOHEM LÉPE KOŇSKÉ EMOCE POCHOPIT,  VCÍTIT SE..!? ALE VŽÍTI SE DO NETOPÝRA NEDOKÁŽEME, NATOŽ PAK DO KONĚ.  

(SUBJEKTIVNÍ ZKUŠENOST JE NEPŘENOSITELNÁ- THOMAS NAGEL O TOM VÍ SVÉ :) 

KONĚ V NAŠICH OČÍCH MOHOU BÝT RADOSTNÍ, HRDÍ, SMUTNÍ, TRPĚT ŽALEM, BÁT SE, BÝT VZRUŠENÍ, ROZZLOBENÍ…DOKÁŽOU ´ODEČÍTAT´NAŠE EMOCE. VÍME, ŽE NA NAŠE NEGATIVNÍ EMOCE KONĚ REAGUJÍ. A STEJNĚ TAK VÍME, ŽE REAGUJÍ NA EMOCE POZITIVNÍ.

OTÁZKOU ZŮSTÁVÁ JAK REAGUJÍ. SMUTKEM? NEJISTOTOU? STRACHEM? RADOSTÍ?…

A PTÁM SE (SAMA SEBE) DÁL. MŮŽEME ŘÍCI, ŽE JSME SCHOPNI SVOU RADOSTÍ POZITIVNĚ´NAKAZIT´ KONĚ? A ODPOVÍDÁM (SAMA SOBĚ S JISTOTOU) ANO, POKUD S KONĚM SKUTEČNĚ ŽIJEME A POTKÁVÁME SE PŘI ´OBYČEJNÉM BYTÍ´, ZNÁME SE A MÁME SPOLU VZTAH (O VZTAHU POZDĚJI).

A CO KŮŇ? MŮŽE KŮŇ NA NÁS PŘENÉST SVŮJ POCIT SPOKOJENOSTI VEDOUCÍ K RADOSTI?

JSEM PŘESVĚDČENA, ŽE ANO! (I KDYŽ SI NEJSEM JISTA, ZDA VĚDOMĚ :) ) TÍMTO SMĚREM TO FUNGUJE SKVĚLE. SPOKOJENÍ KONĚ JSOU SCHOPNI NÁS UČINIT ŠŤASTNÝMI. (NEJEN SVÝM VÝKONEM 😊) JEJICH PROJEV ´OBYČEJNÉ´POHODY JE PRO MNE OBROVSKÝM ZDROJEM DOPAMINU!

VELMI DOBŘE SI VŠAK TAKÉ PAMATUJI NA DLOUHÉ MĚSÍCE SMUTKU A BEZNADĚJE, KTERÉ JSEM CÍTILA PŘED PÁR LETY. TAK RÁDA BYCH BÝVALA BYLA SCHOPNA ROZVESELIT MÉHO CHIQUIHO V DOBĚ, KDY DLOUHÉ MĚSÍCE TRUCHLIL V HLUBOKÉM ŽALU PRO SVÉHO CELOŽIVOTNÍHO PŘÍTELE, KTERÝ NÁHLE ODEŠLE ZA DUHOVÝ MOST…

MÁME TEDY KOMUNIKACI-EMOCE-SDĚLENÍ.

A POJĎME DÁL. JAK DLOUHO TRVÁ NEŽ ZÍSKÁME DŮVĚRU A VZÁJEMNÝ RESPEKT? JAK DLOUHO SE BUDUJE VZTAH S KONĚM?  TRVÁTO TO DLOUZE A NEBO KRÁTCE, POKAŽDÉ JINAK A NEBO STEJNĚ? A NA ČEM VŠEM ZÁVISÍ, NEŽ MOHU ZAČÍT VZDĚLÁVAT KONĚ?

MÁ ÚVAHA O DŮVĚŘE, VZTAHU A DIALOGU PŘÍŠTĚ :)