NEBAVÍ TĚ A NEBO NEMÁŠ ČAS ČÍST? CHEŠ SI TENTO DÍL POSLECHNOUT FORMOU PODCASTU?

PAK MĚ NÁSLEDUDJ DO ON LINE AKADEMIE AEQUILIBRIUM ASHAADOX

A PODPOŘ MOU DALŠÍ TVORBU SVÝMI ODBĚRY. 

SLÍBILA JSEM POVÍDÁNÍ O LETOŠNÍM PRVNÍM TÝDNU S BENTEM BRANDERUPEM.

KDYŽ JSEM ZAČALA S PŘÍPRAVOU, PROCHÁZELA ÚNOROVÉ LEKCE A POTÉ ZAČALA PSÁT, DOŠLO MI, ŽE SE NEMOHU OBEJÍT BEZ ROZVEDENÍ NĚKTERÝCH ASPEKTŮ MÉHO ŽIVOTA S KOŇMI, K NĚMUŽ SAMOZŘEJMĚ TÉŽ PATŘÍ JIŽ NĚKOLIK LET TRVAJÍCÍ ZMÍNĚNÉ  SETKÁVÁNÍ.

NECHCI VÁM PŘEDKLÁDAT CITACE BENTOVÝCH KOMENTÁŘŮ. NECHCI OPAKOVAT JEHO SLOVA. CHTĚLA BYCH SE POKUSIT O PŘEDLOŽENÍ SVĚDECTVÍ O MÉ CESTĚ, KTEROU ZÁSADNĚ OVLIVNILO I SETKÁNÍ S ACADEMIC ART OF RIDING BY BENT BRANDERUP. 

POKUD VÁS TEDY ZAJÍMAJÍ MÉ MYŠLENKY A POCITY V MÉM SVĚTĚ, KTERÝ TAKÉ SPOLUVYTVÁŘÍ ŽIVOT S MÝMI KOŇMI, SRDEČNĚ ZVU K TOMUTO VYPRÁVĚNÍ. UŽ TEĎ VÍM, ŽE BUDE DELŠÍ NEŽ JSEM PŘEDPOKLÁDALA NEBOŤ JSEM DOSPĚLA DO BODU, ŽE BYCH CHTĚLA ŘÍCI NĚCO K TOMU, KAM KRÁČÍM V TÉTO ´INSTATNÍ DOBĚ´ REPREZENTOVANÉ KURZY VŠEHO DRUHU, PŘEHRŠLÍ KRÁSNÝCH FOTEK S EMOTIVNÍMI CITÁTY A DUCHAPLNÝMI POPISY, KTERÉ ČASTO VEDOU K ZJEDNODUŠENÝM NÁVODŮM A TIPŮM  NA RYCHLÉ ŘEŠENÍ.

 

KAPITOLA I.

ZÁKLAD ZÁKLADU

PRVNÍ LETOŠNÍ TÝDEN S MÝMI KOŇMI A BENTEM BRANDERUPEM NEBYL O NIČEM JINÉM NEŽ O ZÁKLADECH. AŽ NA JEZDECKÉ ČÁSTI LEKCÍ S LIMIM, JSME SE VŠICHNI TŘI (LIMI, CHIQUI I JÁ) VZDĚLÁVALI NA SVÝCH NOHOU. VĚTŠINOU TO BYLO (KREATIVNÍ) LONŽOVÁNÍ A PRÁCE NA DLOUHÉ OTĚŽI CO MI SKUTEČNĚ POMÁHALO NA CESTĚ ZA ROVNOVÁHOU.

O LONŽOVÁNÍ A PRÁCI NA DLOUHÉ OTĚŽI SE ZMÍNÍM POZDĚJI V POKRAČOVÁNÍ. DNES JEN ZMÍNÍM, ŽE LONŽOVÁNÍ, O KTERÉM BUDU PSÁT, NENÍ LONŽOVÁNÍ S OBVYKLOU DLOUHOU A ANI DVOJITOU LONŽÍ, LONŽOVACÍM BIČEM A UŽ VŮBEC NE S LONŽEREM TOČÍCÍM SE NA PODPATKU VE STŘEDU KRUHOVKY. NEBUDE TO ANI O BAREVNÝCH ´UDĚLÁTKÁCH´ LEŽÍCÍCH NA ZEMI, KTERÉ MOHOU BÝT VELMI OKRAJOVĚ NÁPOMOCNY, NICMÉNĚ S KREATIVITOU VZDĚLANÉHO JEZDCE, TEDY S KREATIVNÍM LONŽOVÁNÍM MAJÍ DEFACTO PRAMÁLO SPOLEČNÉHO.

POJĎME SE ALE VRÁTIT NA ZAČÁTEK.

KONCEPT VZDĚLÁVÁNÍ AAOR BY BENT BRANDERUP JE POSTAVEN NA DŮSLEDNÉM BUDOVÁNÍ SKUTEČNÝCH ZÁKLADŮ.

ZATÍMCO BUDUJEME VZTAH A VZÁJEMNÝ RESPEKT A TAKÉ, SAMOZŘEJMĚ, DOMLOUVÁME SE SVÝM KONĚM SPOLEČNÝ JAZYK, MĚSÍCE SE PŘI TOM VŠEM ZABÝVÁME SLEDOVÁNÍM SVÉHO KONĚ A SEBE SAMÝCH. HLEDÁME PŘI TOM PŘIROZENOU ROVNOVÁHU NÁS OBOU, JEJÍŽ POZNÁNÍ A POCHOPENÍ JE NEPOSTRADATELNÝM VÝCHOZÍM BODEM K DALŠÍMU.

PŘI TOMTO HLEDÁNÍ OBJEVUJEME FASCINUJÍCÍ SKUTEČNOST, ŽE KŮŇ JE SCHOPEN ODVOZOVAT ZÁVĚRY Z POZICE NAŠEHO TĚLA, (RESPEKTUJÍCÍCH) DOTEKŮ, KTERÉ JSOU ´POSLEM´UVOLNĚNÍ VE VZÁJEMNÉM VZTAHU, ŽE DOKÁŽE VYVODIT DŮSLEDKY S ŽÁDOSTI O PŘENÁŠENÍ VÁHY (A MOBILIZACE SVALŮ NAŠICH I JEHO), ŽE DOKONCE REAGUJE NA NAŠE ´MYŠLENKY´ A EMOCE. :)

ZAVĚREM JE, ŽE KDYŽ VŠE PLYNE LOGICKY DEN PO DNI, OD SETKÁNÍ K SETKÁNÍ A NIC SI NEPROTIŘEČÍ, POSKLÁDÁ SI KŮŇ V SOBĚ JASNÉ ODPOVĚDI A TY NÁM JEDNOHO KRÁSNÉHO DNE (SKUTEČNĚ KRÁSNÉHO VE SMYSLU VESKRZE POZITIVNÍCH PROŽITKŮ NA OBOU STRANÁCH) ZAČNE NABÍZET S KLIDEM, V PRO NÁS OPOJNÉM UVOLNĚNÍ.

UVOLNĚNÍ JE NĚCO, CO SE NEDÁ PŘIKÁZAT. K UVOLNĚNÍ TĚLA A MYSLI JAKO DVOU NEODDĚLITELNÝCH A VZÁJEMNĚ SE OVLIVŇUJÍCÍCH VELIČIN JE POTŘEBA SE ´DOPRACOVAT. TAK JAKO POZNÁNÍ JE ESENCÍ NAŠEHO ŽIVOTA TADY (MYŠLENO NA TÉTO ZEMI), TAK UVOLNĚNÍ (TĚLA A MYSLI) JE ZÁKLADNÍ ESENCÍ SMYSLUPLNÉHO KONÁNÍ NA CESTĚ ZA ROVNOVÁHOU JEZDECKÉHO KONĚ…

NENÍ TO MEZI NEBEM A ZEMÍ. JE TO MEZI NÁMI A NAŠÍM KONĚM. 

BYTÍ S NAŠÍM KONĚM ZAHRNUJE V SOBĚ NÁŠ VZÁJEMNÝ DIALOG. V DIALOGU SE PTÁME A ODPOVIDÁME. VE CHVÍLI, KDY SE ZAČNEME PTÁT (SPRÁVNĚ) INTUITIVNĚ, PŘICHÁZÍ ÚŽAS NAD POZNÁNÍM ZE SETKÁNÍ S HARMONIÍ. OBJEVÍ SE JAKO BY V AUTOMATICKÝCH ODPOVĚDÍCH KONĚ NA OTÁZKY, KTERÉ NEJSOU VĚDOMĚ VYŘČENY. ALE O TOM JEŠTĚ POZDĚJI.

KONCEPT

MÁ CESTA S KOŇMI MĚ NAUČILA, ŽE KDYŽ SI KLADU OTÁZKU PROČ? A NACHÁZÍM NA NI ODPOVĚĎ, PAK OTÁZKA JAK? A ODVĚĎ NA NI JE SAMOZŘEJMOU POTŘEBOU A ODPOVĚĎ NA OTÁZKU KDY? JE DŮSLEDKEM TOHO VŠEHO.

TY TŘI OTÁZKY MI DÁVAJÍ JASNOU STRUKTURU MÉHO KONCEPTU. KONCEPTU MÉ CESTY S MÝMI KOŇMI NA POČÁTKU, KDY HLEDÁM SMĚR.

ZKUSILI JSTE SI POLOŽIT OTÁZKU PROČ? V NĚJAKÉ Z ROVIN VAŠEHO ŽIVOTA S KOŇMI? A ZKUSILI JSTE SI ODPOVĚDĚT KONKRÉTNĚ A NEJEN OBECNĚ? POKUD JSTE SI KONKRÉTNĚ ODPOVĚDĚLI, POLOŽILI JSTE SI POSTUPNĚ I DALŠÍ DVĚ OTÁZKY A NAŠLI NA NĚ KONKRÉTNÍ ODPOVĚDI?

NA SVÉ CESTĚ HLEDÁM HARMONII.HARMONIE JE PRO MĚ OKAMŽIKEM POCITU ŠTĚSTÍ. JE MOMENTEM, KDY VŠECHNY OTÁZKY A ODPOVĚDI NA NĚ SPLYNOU V JEDNO. NASTANE CHVÍLE, KDY SE JIŽ NEPTÁM A LOGICKY TEDY NEČEKÁM NA ODPOVĚDI. VŠE JE PŘÍTOMNÉ V JEDEN OKAMŽIK. 

ZÁKLAD MŮŽE BÝT ZÁKLADEM JEN TEHDY, MÁ-LI KOKRÉTNÍ DŮVOD. ZÁKLAD POTŘEBUJE TÉŽ SVŮJ ZÁKLAD :).

NEŽ ALESPOŇ Z ČÁSTI POCHOPÍME NAŠEHO KONĚ (MOŽNÁ NĚKOHO NEPOTĚŠÍM, ALE PROCES POZNÁVÁNÍ JE NEKONEČNÝ. JAK JSEM JIŽ ZMÍNILA POZNÁNÍ JE ESENCÍ ŽIVOTA A NIKDY NEKONČÍ.), NEŽ SE NAVZÁJEM POZNÁME, ZAČNEME SE RESPEKTOVAT A ´DOMLUVÍME´SI SPOLEČNÝ JAZYK, NENÍ MOŽNÉ SI MYSLET, ŽE MÁME PRÁVO KONĚ VZDĚLÁVAT.

VZDĚLÁVÁNÍ KONĚ JE TOTIŽ NADSTAVBA KE VŠEMU PŘEDCHOZÍMU. MOŽNÁ NĚKOHO NAPADLA PARALELA S ČESKÝM ŠKOLSTVÍM. MŮŽE SE ZDÁT,ŽE TO SEM DNES TAK ÚPLNĚ NEPATŘÍ. ALE JSME LETA DOMŠKOLÁCI A DŮVODEM NAŠEHO DOMŠKOLÁCTVÍ JE, ŽE ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ NĚKOHO NĚKÝM, KTERÉ BY MĚLY PLATIT VŽDY A VŠUDE, V ČESKÉM ŠKOLSTVÍ POSTRÁDÁM.

JAK JSME NA TOM S NAŠIMI KOŇMI? VĚŘÍME SI NAVZÁJEM? RESPEKTUJEME SE? VÍME, CO SI MŮŽEME JEDEN K DRUHÉMU DOVOLIT? MÁME VZTAH?

POKUD V ŽIVOTĚ S KOŇMI PŘESKOČÍME ÚVOD (MŮŽEME ÚVOD NAZVAT ZÁKLADEM ZÁKLADU), NEMŮŽEME SE DIVIT, ŽE NÁS KONĚ IGNORUJÍ, ŽE NÁS NERESPEKTUJÍ, ŽE NECHTĚJÍ OBYČEJNĚ VYKROČIT DOPŘEDU ANEBO NAOPAK COUVNOUT ZPĚT. NECHTĚJÍ S NÁMI ODEJÍT OD STÁDA, VYJÍT Z BRÁNY, POČKAT NEŽ NASEDNEME, NECHTĚJI NAKLUSAT, NACVÁLAT ANEBO JEDNODUŠE ZASTAVIT…

ZA VŠÍM JE CHYBĚJÍCÍ ZÁKLAD – VZTAH (A POCHOPENÍ), CHYBÍ TÉŽ SROZUMITELNÝ SPOLEČNÝ JAZYK, VZÁJEMNÝ RESPEKT.

MIMOCHODEM SPOLEČNÝ JAZYK NEZNAMENÁ, ŽE NÁM KŮŇ ROZUMÍ. SPOLEČNÝ JAZYK ZNAMENÁ, ŽE MY TÉŽ ROZUMÍME NAŠEMU KONI! POKUD CHYBÍ OBĚ SLOŽKY POROZUMĚNÍ, NEBUDE TO FUNGOVAT. MOŽNÁ NÁŠ KŮŇ BUDE POSLUŠNÝ, ALE CHYBĚT BUDE NEZBYTNÝ DÍLEK ZÁKLADU ZÁKLADU A TO JE VZÁJEMNÝ RESPEKT. 

OVŠEM NEPLEŤME SI RESPEKT VŮČI KONI S POSTAVENÍM NÁS NAD ÚROVEŇ KONĚ ANEBO NA ÚROVEŇ! SAMOZŘEJMĚ, ŽE NAŠE POSTAVENÍ POD ÚROVEŇ KONĚ TAKY NEBUDE V POŘÁDKU 😊 PRO ŠŤOURÁLKY UVEDU, ŽE DRUH ZŮSTANE DRUHEM A ABY TO VZÁJEMNĚ FUNGOVALO, JE POTŘEBA DOMLUVIT PRAVIDLA, KTERÁ BUDOU OBOUSTRANNĚ PŘIJATELNÁ ZA PODMÍNKY ZACHOVÁNÍ SPOKOJENOSTI OBOU. PODTRŽENO A SEČTENO: MŮJ KŮŇ SE NIKDY NESTANE VÍCE ČLOVĚKEM, JÁ SE NESTANU VÍCE KONĚM.

RESPEKT PRO MĚ ZNAMENÁ, ŽE DOVOLÍM KONI BÝT KONĚM. NA DRUHOU STRANU JASNĚ FORMULUJI PRAVIDLA NAŠICH SETKÁNÍ A TY DŮSLEDNĚ VYŽADUJI A ZÁROVEŇ DODRŽUJI. PRO PŘEDSTAVU UVEDU PŘÍKLAD, KTERÝ SI LZE SNADNO PŘEVÉST I DO VZTAHU DVOU LIDÍ. KŮŇ MUSÍ POCHOPIT (OPRAVDU MUSÍ V ZÁJMU BEZPEČNOSTI, MÁ VÁHOVÁ KATAGORIE BUDE VŽDY V NEVÝHODĚ), ŽE MŮJ PROSTOR JE MŮJ – ŽE MĚ NIKDY NEBUDE VYTLAČOVAT, STRKAT DO MĚ ATD. NA OPLÁTKU JÁ RESPEKTUJI JEHO PROSTOR – NELEPÍM SE NA NĚJ, NEVRHÁM SE NA NĚJ.

HM…JAK TOHO DOCÍLÍM? DŮSLEDNÝM A RESPEKTUJÍCÍM ZPŮSOBEM ODPOVÍDAJÍCÍM ÚROVNI NAŠEHO VZTAHU. CO TO PŘESNĚ ZNAMENÁ? O TOM POZDĚJI.

PROČ JE DŮLEŽITÝ OBOUTSRANNÝ RESPEKT?

POKUD FUNGUJE RESPEKT, MŮŽE FUNGOVAT I SPOLEČNÝ JAZYK. JAK JSEM JIŽ ZMÍNILA, JE ZJEVNÉ, ŽE KŮŇ JE KONĚM A ČLOVĚK JE ČLOVĚKEM. KONĚ MLUVIT NENAUČÍME A JE CELKEM NEPRAKTICKÉ UČIT SE FRKAT A ŘEHTAT. VŽDY BUDE PLATIT, ŽE NÁŠ SPOLEČNÝ JAZYK, AČKOLI VYCHÁZÍ ZE ZNALOSTÍ CHOVÁNÍ KONÍ, NEBUDE ŘEČÍ MEZI KOŇMI ANI MEZI LIDMI. BUDE JAZYKEM UMĚLÝM, MEZI KONĚM A ČLOVĚKEM, BUDE JAZYKEM MEZIDRUHOVÝM. A VZHLEDEM K NAŠIM AMBICÍM VZDĚLÁVAT KONĚ (NEJSEM SI VĚDOMA, ŽE BY KONĚ SAMI O SOBĚ STÁLI VĚDOMĚ O TO, ZABÝVAT SE NAŠÍM VZDĚLÁVANÍM I KDYŽ LEKCE DOSTÁVÁME ZDARMA DENO DENNĚ😊), JE NAŠÍ ZODPOVĚDNOSTÍ, ABY SPOLEČNÝ JAZYK BYL SROZUMITELNÝ NÁM OBĚMA.

JE FASCINUJÍCÍ HLEDAT MEZIDRUHOVÉ POROZUMĚNÍ A ´KOMUNIKACI´.

KOMUNIKACE JE DALŠÍ ZAJÍMAVÝ FENOMÉN!

CO JE TO KOMUNIKACE? O TOM ZASE PŘÍŠTĚ 😊