…SLÍBILA JSEM POVÍDÁNÍ O LETOŠNÍM PRVNÍM TÝDNU S BENTEM BRANDERUPEM.

KDYŽ JSEM ZAČALA S PŘÍPRAVOU, PROCHÁZELA ÚNOROVÉ LEKCE A POTÉ ZAČALA PSÁT, DOŠLO MI, ŽE SE NEMOHU OBEJÍT BEZ ROZVEDENÍ NĚKTERÝCH ASPEKTŮ MÉHO ŽIVOTA S KOŇMI, K NĚMUŽ SAMOZŘEJMĚ TÉŽ PATŘÍ JIŽ NĚKOLIK LET TRVAJÍCÍ ZMÍNĚNÉ  SETKÁVÁNÍ.

NECHCI VÁM PŘEDKLÁDAT CITACE BENTOVÝCH SLOV. CHTĚLA BYCH SE POKUSIT O PŘEDLOŽENÍ SVĚDECTVÍ  O MÉ CESTĚ, KTEROU ZÁSADNĚ OVLIVNILO I SETKÁNÍ   S ACADEMIC ART OF RIDING BY BENT BRANDERUP. 

SRDEČNĚ ZVU K DALŠÍMU DÍLU VYPRÁVĚNÍ. JAK JSEM MINULE NA ZAČÁTKU ZMÍNILA,  BUDE DELŠÍ NEŽ JSEM PŮVODNĚ PŘEDPOKLÁDALA. DOSPĚLA JSEM DO BODU, ŽE BYCH CHTĚLA ŘÍCI NĚCO K TOMU, KAM KRÁČÍM V TÉTO ´INSTATNÍ DOBĚ´ REPREZENTOVANÉ KURZY VŠEHO DRUHU, PŘEHRŠLÍ KRÁSNÝCH FOTEK S EMOTIVNÍMI CITÁTY A DUCHAPLNÝMI POPISY, KTERÉ ČASTO VEDOU K ZJEDNODUŠENÝM NÁVODŮM A TIPŮM  NA RYCHLÉ ŘEŠENÍ…

 

 

MINULE JSEM POLOŽILA OTÁZKU(Y): ´JAK DLOUHO TRVÁ NEŽ ZÍSKÁME DŮVĚRU A VZÁJEMNÝ RESPEKT? JAK DLOUHO SE BUDUJE VZTAH S KONĚM? JAK DLOUHO TO TRVALO S VAŠÍM KONĚM? A JSTE SCHOPNI ŘÍCT, PROČ TO TRVALO KRÁTCE NEBO DLOUHO?´

KDYŽ MÁM ZÁKLAD ZÁKLADŮ (MÁTE HO SE SVÝM KONĚM?), MOHU SI KONEČNĚ DOVOLIT ZAČÍT KONĚ VZDĚLÁVAT? ALE ANO, SAMOZŘEJMĚ. TEDY POKUD JSEM DOSTATEČNĚ KOMPETENTNÍ A VÍM, CO DĚLÁM, ALESPOŇ NA URČITÉ ÚROVNI.

VZDĚLÁVÁNÍ KONĚ ZAČÍNÁ NAŠÍM VZDĚLÁNÍM. SAMOZŘEJMĚ, MÁME-LI SPOLU VZTAH, FUNGUJE SPOLEČNÝ JAZYK A VZÁJEMNĚ SE RESPEKTUJEME. 

BRZY (NĚKTEŘÍ VOLAJÍ ´SLÁVA´!!) UKONČÍM TENTO PRO NĚKOHO MOŽNÁ AŽ PŘÍLIŠ ROZVLÁČNÝ ÚVOD K TÝDNU LEKCÍ S BENTEM BRANDERUPEM. SLIBUJI, (POMALU, ALE JISTĚ 😊) JDU OD TOHO. VEŘTE NEBO NE, POSUNUJEME SE BLÍŽE K TOMU ´OBYČEJNÉMU´ LONŽOVÁNÍ.

TO, CO CELÝ TÝDEN PROBÍHALO S MÝMI KOŇMI (ZA DROBNOHLEDU BENTA BRANDERUPA), BYLO PO VĚTŠINOU TOTIŽ ´OBYČEJNÉ´ LONŽOVÁNÍ S PŘESAHEM DO LONŽOVÁNÍ KREATIVNÍHO.

MLUVÍM O LONŽOVÁNÍ POSTAVENÉM NA:

  • VZTAHU S MÝMI KOŇMI
  • VZÁJEMNÉM RESPEKTU (CÍTÍM ÚCTU KE SVÝM KONÍM)
  • FUNGUJÍCÍMU SPOLEČNÉMU JAZYKU
  • POCHOPENÍ POTŘEB MÉHO KONĚ

LONŽOVÁNÍ, KTERÉ PŘEDPOKLÁDÁ:

  • DOBRÉ ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ KONĚ I MĚ SAMOTNÉ (TEORIE V PRAXI!)
  • JASNÉ SIGNÁLY K DOROZUMÍVÁNÍ
  • ŽE NÁSTROJE PRO VEDENÍ KONĚ DO ROVNOVÁHY JEZDECKÉHO KONĚ FUNGUJÍ

 

 

NA CHVILIČKU SE PŘECI JEN ZASTAVÍM U VZTAHU S MÝMI KOŇMI. NEBUDU TADY ROZVÍJET ÚVAHY O TOM, ZDA JE MOŽNÉ MÍTI SKUTEČNÝ VZTAH SE SVÝM KONĚM ANEBO JE TO OTÁZKA MÍRY ´OCHOČENÍ´. DNES SE JEN KRÁTCE ZMÍNÍM O MÉ ZKUŠENOSTI A TOU JE, ŽE MINIMÁLNĚ ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ A NEBO TAKY 12 MĚSÍCŮ ŽIVOTA S KONĚM MI DÁVÁ ZÁKLADNÍ PROSTOR PRO TO, ABYCH MOHLA VSTOUPIT DO VZTAHU S KONĚM A TUŠIT, S KÝM MÁM TU ČEST. SAMOZŘEJMĚ MŮJ KŮŇ TO VÍ DÁVNO NEPOTŘEBUJÍC TOLIK ČASU CO JÁ. TAK TEDY PO JEDNOM CELÉM ROCE MINIMÁLNĚ, MYŠLENO PO ROCE SPOLEČNÉHO ŽIVOTA (DENNÍ RUTINY OPEČOVÁVÁNÍ, USAZOVÁNÍ PRAVIDEL A SPOLEČNÉHO JAZYKA A POČÁTKU VZDĚLÁVÁNÍ) MOHU PŘEDPOKLÁDAT, ŽE MÁME S MÝM KONĚM VZTAH A DIALOG NÁS OBOU NENÍ MONOLOGEM (JEDNOHO Z NÁS) A SPĚJE K POSOUVÁNÍ LIMITŮ (NÁS OBOU) A ZÍSKÁVÁNÍ NOVÝCH SPOLEČNÝCH ZKUŠENOSTÍ NA CESTĚ ZA HARMONIÍ.

KAPITOLA III.

DIALOG

ÚVAHA V MINULÉM PŘÍSPĚVKU SE TÝKALA MÉHO CHÁPÁNÍ SLOVA KOMUNIKACE. ZMÍNILA JSEM, ŽE KOMUNIKACE PRO MĚ NENÍ PRIMÁRNĚ VÝMĚNOU INFORMACÍ, ALE JE PŘEDEVŠÍM PŘENÁŠENÍM EMOCÍ, POCITŮ. 

A MĚLA BYCH JEŠTĚ ZMÍNIT ČÍM JSOU VLASTNĚ INFORMACE, KTERÉ JSOU ČASTO SPOJOVÁNY PRÁVĚ S KOMUNIKACÍ. TAK ZAČNU TÍM, ŽE TADY PROHLÁSÍM, ŽE VE SVÉM ŽIVOTĚ NEFUNGUJI NA ZÁKLADĚ INFORMACÍ. (DOMNÍVÁM SE, ŽE KDO SI TO MYSLÍ, JE TÍM PRAVÝM ´AKADEMIKEM´, O KTERÉM JSEM PSALA NA MÉM BLOGU V LEDNU.)

FUNGUJI NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ A INFORMACE JSOU PRO MNE DÍLČÍMI INDÍCIEMI NA CESTĚ ZA POZNÁNÍM, KTERÉ MÁ-LI BÝT POZNÁNÍM, MUSÍ BÝT INFORMACE DO MÉHO ŽIVOTA INTEGROVÁNY PRAXÍ.

A S PRAXÍ SE POJÍ ZKUŠENOST. ANO, VE SVÉM ŽIVOTĚ FUNGUJI NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ. A ZKUŠENOSTI SE OPRAVDU NEDAJÍ NASBÍRAT ANI ZA ROK, ANI ZA DVA A ANI ZA TŘI A ANI ZA PĚT … STUDIEM TEORIÍ 😊 POKUD NÁŠ ČAS Z VALNÉ VETŠINY PATŘÍ ´KNIHÁM´, BUDEME SICE TEORETICKY POUČENI, ALE PRAKTICKY NEPOUŽITELNÍ PŘI SETKÁNÍ S REÁLNÝM ŽIVOTEM (NEJEN S NAŠIMI KOŇMI😊)                                                                                                                                                                                           CELEK SE SKLÁDÁ Z DEATILŮ.

POJĎME SE PODÍVAT NA ŽITÍ (NIKOLI UŽÍVÁNÍ SI!) JAKO CELEK, KTERÝ SE SKLÁDÁ ZE ZKUŠENOSTÍ ODŽITÝCH A TĚCH, KTERÉ ODŽÍT POTŘEBUJEME. KDYŽ ODŽIJEME TO, CO POTŘEBUJEME PRO SVOU CESTU, PAK MÁME VELKOU NADĚJI (TROUFÁM SI TVRDIT, ŽE TÉMĚŘ JISTOTU) V ŽIVOTĚ NACHÁZET OKAMŽIKY ŠTĚSTÍ, NEBO CHCETE-LI HARMONII.

NO A POKUD JSOU SOUČÁSTÍ NAŠEHO ŽIVOTA KONĚ, PAK LOGICKY ODŽITÍ (VŠECH NEBO LÉPE VĚTŠINY?)  ZKUŠENOSTÍ TÝKAJÍCÍCH SE ŽIVOTA S KOŇMI, KTERÉ SOUVISÍ S NAŠÍ CESTOU, BUDE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ PRO NACHÁZENÍ HARMONIE.

 

ČAS OD ČASU (A BUDE TOMU TAK DO KONCE MÉHO ŽIVOTA) SE SETKÁM S TÉMATEM, KTERÉ JE PRO MĚ NOVÉ. V ŽIVOTĚ, TEDY I V MÉM ŽIVOTĚ S KOŇMI. TAKOVÉ TÉMA SI MUSÍM ODŽÍT.

TÍM ODŽITÍM POTŘEBUJI UDĚLAT ZKUŠENOST, ABYCH BYLA SCHOPNÁ NAJÍT ROVNOVÁHU, ABYCH MOHLA POTKÁVAT HARMONII…A ANO, ZKUŠENOST NEGATIVNÍ I POZITIVNÍ K ŽITÍ PATŘÍ ROVNOU MĚROU, JAKOŽE OBOJE JE STEJNĚ DŮLEŽITÉ 😊 PROČ? PROTOŽE NEGATIVNÍ ZKUŠENOST MI MINIMÁLNĚ UMOŽNÍ POCHOPIT, JAK NE, NEBO CO UŽ NE NEBO TAKY KUDY MÁ CESTA NEVEDE A NEBO TAKY S KÝM UŽ NE.

A TAKÉ JE MYSLÍM VELMI DŮLEŽITÉ, UDĚLAT ZKUŠENOST VE SPRÁVNOU CHVÍLI. POZITIVNÍ I TU NEGATIVNÍ, SAMOSEBOU :) 

TOU SPRÁVNOU CHVÍLÍ MYSLÍM, ŽE JSME NA DANÝ PROŽITEK PŘIPRAVENI A STŘÍPEK POZNÁNÍ (ZKUŠENOST) MÁ TZV. KAM ZAPADNOUT, TEDY OBRAZ (CÍL) OBOHACEN O DALŠÍ DÍLEK JE ZASE O DALŠÍ KOUSEK ZŘETELNĚJŠÍ A DETAIL TAK DÁVA SMYSL V CELKU…

JAK TO MYSLÍM?

KDYŽ PROŽIJU (ZNOVU) NĚCO A (V LEPŠÍM PŘÍPADĚ) SI UVĚDOMÍM, ŽE TOHLE JSEM UŽ JEDNOU PROŽILA (ZAŽILA), ALE TEPRVE NYNÍ MI TO DÁVÁ SMYSL (TEDY DÍLEK ZAPADL NA SVÉ MÍSTO), ZNAMENÁ TO, ŽE PRVNÍ PROŽITEK A JEHO INTEGRACE DO MÉ CESTY (ŽIVOTA) NEPROBĚHLA ZCELA A ŽE TEPRVE NYNÍ NASTAL OKAMŽIK, KDY JSEM PŘIPRAVENA POCHOPIT ´CO TÍM BÁSNÍK (NĚKDO SI MŮŽE DOSADIT VESMÍR 😊) CHTĚL UŽ ONEHDÁ ŘÍCI´. A NĚKDO MOŽNÁ DODÁ ´OKŘÍDLENÉ´ (ALE NAPROSTO PRAVDIVÉ), VŠECHNO MÁ SVŮJ ČAS

TAKŽE SE VRACÍM K TOMU, ŽE KAŽDOU TEORII JE NUTNÉ NEPRODLENĚ INTEGROVAT DO PRAXE. JINAK JE TO JEN TLACHÁNÍ O NĚČEM, ČEHO PODSTATA JE NÁM ABSOLUTNĚ SKRYTA. ALE TO JSEM ZNOVU U ´NENÍ AKADEMIK JAKO AKADEMIK´…

PROSÍM O TRPĚLIVOST VŠECHNY, KDO MARNĚ HLEDAJÍ MÉ ROZJÍMÁNÍ O DIALOGU. VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM A TAK SE TEDY (KONEČNĚ) POSUŇME DÁL. CELÝ PROCES PRÁCE ZE ZEMĚ NEBO CHCETE-LI LONŽOVÁNÍ (KAŽDÉ SETKÁNÍ S MÝMI KOŇMI) JE JIŽ ZMÍNĚNÝM DIALOGEM MEZI NÁMI. ABYCH SE MOHLA SPRÁVNĚ PTÁT POTŘEBUJI ODŽÍT A POCHOPIT VÝŠE ZMÍNĚNÉ. TAK A TEĎ JE JASNÉ (DOUFÁM), PROČ TEN DLOUHÝ ÚVOD.

KDYŽ SE SETKÁM S MÝMI KOŇMI PŘI VZDĚLÁVÁNÍ, ZAČÍNÁME DIALOG. JÁ SE PTÁM A ČEKÁM NA ODPOVĚĎ.(JAK DŮLEŽITÉ JE ČEKAT NA ODPOVĚĎ A NESKÁKAK KONI DO ŘEČI!!!) NĚKDY SE DOKONCE PTÁ I KŮŇ A JÁ ODPOVÍDÁM.(A VĚŘTE NEBO NE, ON MI DO ŘEČI NESKAČE NIKDY!!!)😊A NĚKDY SE PŘIBLÍŽÍME K JIŽ ZMÍNĚNÉ HARMONII, KDY NASTANE ´FLOW´BEZ OTÁZEK A ODPOVĚDÍ…A TO JE NĚCO, CO NAZÝVÁM RIZÍM ROZMLOUVÁNÍM, VNITŘNÍM DIALOGEM NÁS DVOU

ALE POJĎME DÁL K (OBYČEJNÉMU) DIALOGU.

KDYŽ NEDOSTANU ODPOVĚĎ NA KTEROU SE PTÁM, PAK JE JEN JEDNA MOŽNOST: ZEPTALA JSEM SE ŠPATNĚ. A TA JEDNA MOŽNOST SE DĚLÍ NA DVĚ PODMOŽNOSTI: PTÁM SE NEJASNĚ A KŮŇ MI NEROZUMÍ ANEBO SE SICE PTÁM SROZUMITELNĚ, ALE KŮŇ NENÍ V DANOU CHVÍLI SCHOPEN ODPOVĚDĚT PODLE MÉHO OČEKÁVÁNÍ. NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTI (ODŽITÉ = INTEGROVANÉ TEORIE) SE ZEPTÁM NA TOTÉŽ, ALE JINAK. JSEM TEDY KREATIVNÍ 😊.

OČEKÁVÁNÍ JE SLOVO, U KTERÉHO SE POTŘEBUJI ZASTAVIT. MÁTE OČEKÁVÁNÍ? S TÍMHLE SLŮVKEM JE TO ZASE PĚKNĚ OŠEMETNÝ! NAUČILA JSEM SE NEMÍT OČEKÁVÁNÍ VE SMYSLU, ŽE CHCI DOSÁHNOUT TOHO, CO JSEM SI NAPLÁNOVALA. TZN., KDYŽ JSEM S KOŇMI NEPLNÁUJI, MÁM ZÁMĚR, KTERÝ SE MOŽNÁ NAPLNÍ 😊

MOJE OČEKÁVÁNÍ JE RADOSTNÝM TĚŠENÍM.

TĚŠENÍ NA TO, CO MI MOJI KONĚ NABÍDNOUT DEN PO DNI, BUDU-LI SE PTÁT STÁLE STEJNĚ PODLE DOMLUVENÝCH PRAVIDEL S RESPEKTEM KE KONI I SOBĚ SAMÉ NA ÚROVNI VZDĚLÁNÍ, KTERÉ MÁME OBA ZA SEBOU S OHLEDEM NA NÁŠ PŘÁTELSKÝ VZTAH.OD TÉ DOBY, CO TO TAKHLE MÁM, NEZAŽÍVÁM ZKLAMÁNÍ S MÝMI KOŇMI. VĚŘTE NEBO NE. MOJI KONĚ NEJSOU ŠPATNÍ NEBO DOBŘÍ. MOJI KONĚ MI NABÍZÍ TO, ČEHO JSME OBA V DANOU CHVÍLI SCHOPNI NA ÚROVNI OTÁZKY A ODPOVĚDI.

KAŽDÝ TÝDEN LEKCÍ S BENTEM BRANDERUPEM JE RADOSTNÉ NACHÁZENÍ NOVÝCH POCITŮ A UVĚDOMĚNÍ SI, V JAK ÚŽASNÉ SPOLEČNOSTI MÝCH KONÍ MOHU ŽÍT. ZA TY ROKY SE VPLÍŽIL POCIT BYTÍ VE FLOW BĚHEM NAŠICH SETKÁNÍ. TEPRVE NA KONCI LEKCE SI UVĚDOMÍM, ŽE CHRONOS JE PŘECI JEN PŘÍTOMEN A RÁMUJE ZAČÁTEK A KONEC…

SLIBUJI, JIŽ JSME SE DEFINITIVNĚ PŘIBLÍŽILI K TÉMATU KREATIVNÍHO LONŽOVÁNÍ. POKUD VÁS TO JEŠTĚ ZAJÍMÁ, POTKÁME SE PŘÍŠTĚ OPĚT TADY 😊